Rhyngrwyd Lloeren NASSAT | ANATEL Trwydded



Brasil Anatel - Asiantaeth Genedlaethol Telathrebu

ANATEL

Asiantaeth Telathrebu Cenedlaethol (Anatel) yw asiantaeth y wladwriaeth sydd rheoleiddio telathrebu ym Mrasil. A grëwyd i hyrwyddo datblygiad telathrebu yn y wlad, mae'r asiantaeth yn cael ei reoli yn annibynnol ac yn annibynnol yn ariannol. Mae ei weithgareddau yn cynnwys polisďau cenedlaethol yn ymwneud â thelegyfathrebiadau, trwyddedau rheoleiddio, rheoli sbectrwm radio a diogelu hawliau defnyddwyr ymhlith eraill ar waith.