Rhyngrwyd Lloeren NASSAT | ANATEL TrwyddedBrasil Anatel - Asiantaeth Genedlaethol Telathrebu

ANATEL

Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) yw'r endid wladwriaeth sy'n rheoleiddio telathrebu ym Mrasil. Wedi'i greu i annog datblygu telathrebu yn y wlad hon, caiff yr asiantaeth ei rheoli'n annibynnol ac mae'n ymreolaethol mewn termau ariannol. Mae ei weithgareddau'n cynnwys gweithredu polisïau cenedlaethol sy'n gysylltiedig â thelathrebu, rheoleiddio trwyddedau, rheoli sbectrwm amledd radio a diogelu hawliau defnyddwyr, ymhlith eraill.